CONCURS MENSUAL CASTELLER DELS CASTELLERS DE SANT FELIU!

Publicat per castellersdesantfeliu el

1. OBJECTE:

Castellers de Sant Feliu organitza un concurs mensual adreçat als seguidors de la pàgina de Facebook, d’Instagram i de Twitter de Castellers de Sant Feliu https://www.facebook.com/castellers.desantfeliu/, https://www.instagram.com/castellersdesantfeliu/ i https://twitter.com/CastSantFeliu .

Hi haurà un únic guanyador per totes les xarxes. El guanyador podrà aconseguir un producte o oferta dels nostres patrocinadors. Es podrà participar a través de Facebook, Twitter i el perfil d’Instagram de Castellers de Sant Feliu.

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SORTEIG:

2.1. Caràcter gratuït: La participació en el sorteig té caràcter gratuït, sens perjudici del deure d’acceptar i acomplir el que es disposa en aquestes bases.

2.2. Àmbit subjectiu: Podran participar-hi totes aquelles persones majors de 18 anys que compleixin tots els requisits de participació indicats en aquestes bases.

2.3. Període de participació i vigència: Els usuaris podran participar des de l’aparició de la pregunta fins a les 12:00 hores del dia 1 del més següent.

2.4. Forma de participació: Es podrà participar a través de Facebook, Twitter i l’Instagram dels Castellers de Sant Feliu. Els participants hauran de contestar una de les quatre respostes proposades.

 

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

Les persones que desitgin participar han de facilitar a Castellers de Sant Feliu, a través dels mitjans descrits en el punt anterior, un perfil d’usuari actiu i real de Facebook/Instagram, Twitter mitjançant el qual se’ls pugui identificar. Per poder participar és imprescindible ser major d’edat (18 anys).

 

4. MECÀNICA DEL SORTEIG

4.1. Celebració: Els participants que compleixin els requisits i encertin la resposta correcta entraran en el sorteig d’un producte o servei ofertat pels nostres espònsors. Una vegada celebrat el sorteig es comunicarà immediatament el resultat al guanyador/a. El guanyador haurà d’acceptar de conformitat amb el previst en la clàusula 4.2 d’aquestes bases en un període màxim de 48 hores des de l’enviament d’aquest missatge.

4.2. Premi i necessària acceptació: Els guanyador del sorteig tindran dret a acceptar el premi sempre que el participant compleixi les altres condicions establertes en aquestes bases. Per acceptar el premi, el guanyador disposarà d’un termini improrrogable de 48 hores a comptar des de la comunicació efectuada per part de Castellers de Sant Feliu. En el cas que els guanyadors incomplissin les bases o no acceptessin expressament el premi en el termini esmentat, Castellers de Sant Feliu podrà recórrer al primer suplent obtingut en el sorteig com a reserva i si aquest tampoc acceptés el premi en deguda forma, Castellers de Sant Feliu podria recórrer al segon suplent que hauria d’acomplir les mateixes condicions d’acceptació que els anteriors, de respondre i acceptar-ho també en 48 hores i així successivament. Si cap d’aquestes persones acceptés en deguda forma en el termini determinat o no acomplís les bases del sorteig, el premi restaria en poder de Castellers de Sant i podria donar-li el destí que estimés convenient.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

El correu electrònic i totes les altres dades personals facilitades pels participants s’inclouran en un fitxer de dades propietat de Castellers de Sant Feliu. El correu facilitat per la participació del premi s’utilitzarà per l’enviament d’informació de Castellers de Sant Feliu.

 

6. FUNCIONAMENT DE LA XARXA INTERNET:

Castellers de Sant Feliu queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa Internet que impedeixi el normal desenvolupament del sorteig per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o pèrdua de correu electrònic no imputable a aquesta.

 

7. ALTRES:

Els participants queden, pel fet de presentar la seva participació, sotmesos a les bases exposades i vinculats a la interpretació que Castellers de Sant Feliu en faci. Així mateix aquestes bases queden accessibles a través del web http://castellersdesantfeliu.cat Castellers de Sant Feliu es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, Castellers de Sant Feliu es compromet a comunicar a través de les xarxes socials i el web http://castellersdesantfeliu.cat les bases modificades, o si escau, l’anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.

 

Sant Feliu de Llobregat, 3 de març de 2020


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Share This